Wydawnictwo Kobiece

Tłumacz języka angielskiego (praca zdalna)

Oferujemy pracę zdalną tłumaczom języka angielskiego.

Wymagania:
– udokumentowana znajomość języka angielskiego;
– znajomość zasad poprawnej polszczyzny;
– co najmniej dwuletnie doświadczenie w tłumaczeniu literatury popularnej;
– gotowość przekładu książek: erotycznych, obyczajowych,
poradnikowych, Young Adult;
– terminowość i rzetelność.

Jak aplikować?

Prosimy o przesyłanie aplikacji mailowo na adres rekrutacja@wydawnictwokobiece.pl

W tytule wiadomości zamieść nazwę stanowiska, a w CV zapis:

 1. Składający/oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Wydawnictwo Kobiece z
  siedzibą w Białymstoku, numer NIP 542-258-30-38, na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym wizerunku, podanych przez składającego 
  oświadczenie.
 2. Zakres wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmuje: przetwarzanie i profilowanie, w rozumieniu
  par. 4 pkt 2 i par. 4 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. SkładającyOświadczenie wyraża powyższą zgodę jako niezbędną do wzięcia udziału w procesie rekrutacji
  prowadzonym przez przedsiębiorcę wskazanego w pkt. 1.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.