Wydawnictwo Kobiece

Konkurs na powieść młodzieżową

KONKURS LITERACKI WYDAWNICTWA KOBIECEGO

Szukamy książki! Jakiej?

Twojej!

Wydawnictwo Kobiece ma przyjemność ogłosić konkurs literacki na powieść młodzieżową, która zostanie wydana w wydawnictwie Young.

Jeżeli zaczytujesz się w powieściach young adult, uwielbiasz nastoletnich bohaterów, z którymi można się utożsamić i marzysz o tym, żeby wydać swoją książkę – to konkurs dla Ciebie!

SKRÓCONE ZASADY

Zadanie konkursowe polega na napisaniu powieści mieszczącej się gatunkowo w zakresie literatury młodzieżowej, dostosowanej wiekowo do odbiorcy książek młodzieżowych (13-18). Gatunek i fabułę zostawiamy Tobie!

Tekst powinien być napisany w całości w języku polskim i mieć objętość od 300 do 450 tysięcy znaków ze spacjami.

CO JEŚLI WYGRAM?

Podpiszesz z Wydawnictwem Kobiecym umowę wydawniczą na swoją książkę, która zostanie wydana w imprincie Young!

TERMINY ZGŁASZANIA PRAC

Na wasze książki czekamy do 28 lutego 2023 roku.

WYMOGI TEKSTU

 przyjmowane zostaną teksty autorskie, wolne od wad prawnych;

 format docx; czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5; bez stopki i nagłówka;

SWOJE KSIĄŻKI PROSIMY WYSYŁAĆ WYŁĄCZNIE NA ADRES: konkurs@wydawnictwokobiece.pl

W tytule maila wpisując: Konkurs literacki

Autor zwycięskiej książki zostanie o decyzji jury poinformowany mailowo (na adres, z którego wysłał zgłoszenie konkursowe) i będzie mieć 10 dni roboczych na odpowiedź.

Regulamin konkursu literackiego „Konkurs literacki wydawnictwa Young” na powieść młodzieżową prowadzony przez firmę Wydawnictwo Kobiece spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu literackiego „Konkurs literacki wydawnictwa Young” – zwanego dalej „konkursem” – jest Wydawnictwo Kobiece spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok; NIP: 5423448472, REGON: 521923589, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Uczestnikiem jest każda osoba, której tekst i zgłoszenie spełniają warunki do wzięcia udziału w konkursie, określone w niniejszym regulaminie.

3. Czas trwania konkursu: od dnia 01.09.2022 r. do dnia 28.02.2023 r. (włącznie).

4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 31.05.2023 r. w siedzibie Organizatora w Białymstoku i ogłoszone zostanie na stronie wydawnictwa: www.wydawnictwokobiece.pl oraz kanałach społecznościowych Wydawnictwa Young (Instagram, Facebook)

5. Nagrodą jest podpisanie umowy wydawniczej na książkę wysłaną na konkurs, która zostanie wydana w ciągu 12 miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość wskazania i wydania tekstów wyróżnionych.

6. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu, wyłonionym przez Komisję Konkursową, za pośrednictwem adresu mailowego, z którego została wysłana zwycięska praca lub telefonicznie, na numer telefonu podany przy zgłoszeniu. Zwycięzca będzie mieć 10 dni roboczych na odpowiedź. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego zwycięzcy w przypadku braku kontaktu z osobą, która wygrała.

7. Warunkiem wydania książki będzie podpisanie uprzednio umowy wydawniczej. Umowa powinna być podpisana w ciągu 30 dni od skontaktowania się ze zwycięzcą.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do pracy nad wybranym tekstem wspólnie z autorem_ką i wprowadzania zmian w tekście.

9. Przyznana nagroda nie podlega wymianie na inne przedmioty ani nie jest wydawana ich równowartość w gotówce.

10. Wysłanie książki na konkurs oznacza akceptację tego Regulaminu w całości i zobowiązanie się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

11. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu zainteresowanym w biurze Organizatora pod adresem Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 6 w Białymstoku oraz na stronie internetowej www.wydawnictwokobiece.pl.

12. Wiążące warunki konkursu określone są jedynie w Regulaminie. W przypadkach nieobjętym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

13. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane na zasadach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2 Warunki udziału w konkursie

1. Uczestnik konkursu oświadcza, iż: a) jest osobą pełnoletnią lub ma ukończone 16 lat i zgodę opiekuna prawnego na wzięcie udziału w konkursie;

b) ma pełne i wyłączne prawa autorskie do przesłanego tekstu, a sam tekst jest wolny od wad prawnych; c) posiada obywatelstwo polskie.

2. Wymogi tekstu wysłanego na konkurs: a) tekst mieści się w granicy literatury młodzieżowej, a jego treść jest odpowiednia dla czytelników tego gatunku (13-18 lat); c) tekst napisany jest wyłącznie w języku polskim; d) tekst nie jest krótszy niż 300 tys. znaków i nie przekracza objętości 450 tys. znaków (wliczając spacje); e) tekst został napisany przez jedną osobę; f) tekst nie był wcześniej wydany w Polsce.

3. Przyjmowane będą wyłącznie teksty: a) w formacie doc lub docx; b) napisane czcionką Times New Roman 12; interlinia 1,5; bez stopki i nagłówka; c) wysłane wyłącznie na wskazanego w regulaminie maila: konkurs@wydawnictwokobiece.pl w tytule wiadomości wpisując: Konkurs literacki

4. Każdy uczestnik może przesłać jeden tekst.

5. Zgłoszenie powinno zawierać: a) tekst konkursowy; b) streszczenie tekstu; c) podstawowe informacje o osobie wysyłającej tekst (krótki biogram); d) dane telefoniczne do kontaktu.

§3 Postanowienia końcowe i ochrona danych osobowych

1. Organizator przyznaje sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów.

3. Administratorem danych osobowych jest , a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie przedmiotu konkursu, w którym uczestnik bierze udział.

5. Odbiorcą danych osobowych jest Organizator oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich uzyskania, tj. w szczególności – w zależności od okoliczności – organy podatkowe sądy i prokuratury, inne organy administracji publicznej, uczestnicy obrotu cywilnego w relacje, z którymi wchodzi Organizator, jej pracownicy i usługodawcy, a podanie danych osobowych uczestnika konkursu lub osób przez niego wskazanych jest niezbędne.

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych praw i obowiązków Organizatora i uczestnika konkursu, wynikających z przepisów prawa powszechnego i zawartych przez nich umów (tj. w szczególności przedawnienia: zobowiązań majątkowych; odszkodowawczych; z tytułu rękojmi lub gwarancji).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w trakcie jego trwania.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


Nie. Przyjmowane będą książki napisane wyłącznie przez jednego_ą autor_kę.

Oprócz tekstu konkursowego dodaj też streszczenie (kilka słów o fabule, bohaterach, tematach książki) i kilka słów o sobie. Prowadzisz swoje social media? Idealnie! Jeśli masz ochotę możesz wysłać w mailu też linki do nich, chętnie Was poznamy!
Nie. Organizator skontaktuje się w określonym terminie tylko z osobą, która wygra konkurs.
Ostatni dzień trwania konkursu to 28.02.2023, godzina 23:59.
Warunki umowy będą przedstawione wyłącznie zwycięzcy_żczyni. Nasze wydawnictwo ponosi wszystkie koszty związane z wydaniem książki, autor_ka nie będzie musiała płacić.
Nie, każda osoba może wysłać tylko jeden tekst. Nie jest możliwe też naniesienie poprawek i podesłania nowego, poprawionego tekstu w trakcie trwania konkursu.
Oznacza to, że m.in. tekst nie jest plagiatem lub nie jest tłumaczeniem zagranicznej książki, a autor_ka ma do niego wyłączne prawa. Tekst nie został też sprzedany np. innemu wydawcy lub jest wznowieniem istniejącej już książki.
Jeśli tworzysz serię, wyślij ją poza konkursem na maila: propozycje@wydawnictwokobiece.pl
Autor_ka zwycięskiego tekstu będzie mieć 10 dni roboczych na odpowiedź na naszego maila. Jeżeli nie uda się nawiązać z nim_nią kontaktu, organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego zwycięzcy.
Nie. Jeśli wydałeś_aś już książkę to też możesz wziąć udział w konkursie.
Wszystkie pytania związane z konkursem kierujcie na maila: konkurs@wydawnictwokobiece.pl Tytuł maila: Pytanie konkursow

Skomentuj

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*