Dar_gniewu_72dpi_v01(1)
Dar_gniewu_72dpi_v01(1)

Dar gniewu

39,90 31,90

taniej o: 8,00 (20%)

Arun Gandhi
5.00 out of 5 based on 1 customer rating
1 opinia klienta
 • tłumaczenie: Bartłomiej Kotarski
 • liczba stron: 288
 • oprawa: twarda

Premiera: 03 czerwca 2020

Co może ocalić człowieczeństwo? Czy we współczesnym świecie wiara w miłość, dobro i spokój jest tylko nierzeczywistym marzeniem? A może każde z doświadczeń to ponadczasowy dar?

Na te i wiele innych pytań odpowiada wnuk Mahatmy Gandhiego, Arun. Przywołując dziesięć ważnych i poruszających lekcji, które otrzymał od swojego dziadka, rzuca nowe światło na rozwiązanie duchowych problemów współczesnego człowieka.

Dzięki jego naukom możesz zrozumieć równowagę sił dobra i zła w świecie, a także pogodzić się z negatywnymi emocjami i wydarzeniami, dostrzegając w nich sens i przekuwając w wewnętrzną siłę.

Sprawdź „Dar gniewu” w księgarni TaniaKsiazka.pl »

Wydawnictwo

Wydawnictwo Kobiece

Autor

Arun Gandhi

ISBN

978-83-66520-65-3

Rok wydania

2020

Format

135 x 205 mm

Oprawa

twarda

Liczba stron

288

Tłumaczenie

Bartłomiej Kotarski

Tytuł oryginału

The Gift: Ten spiritual lessons for the modern world from my Grandfather, Mahatma Gandhi

Ean

9788366520653

Stan

nowa, pełnowartościowa

1 opinia o Dar gniewu

 1. Oceniony 5 na 5.

  lukrecja84

  „Ludzkość to jedna wielka rodzina” Mahatma Gandi.
  Zgadzacie się z tym stwierdzeniem?

  Dzisiaj przychodzę do was z moją najnowszą recenzją książki #DarGniewu Arun Gandhi. Za ten cudowny egzemplarz dziękuję Wydawnictwo Kobiece . ❤🥰😘🌹
  Czy znacie Wielkiego Gandhiego? Czy znacie jego idee? Czym się kierował w życiu i jakim był człowiekiem?
  Jeżeli nie znacie odpowiedzi na te pytania, a bardzo chcecie je poznać, to zapraszam do przeczytania książki „Dar gniewu”.
  Kilka słów o autorze.
  Arun Gandhi urodził się 14 kwietnia 1934r. Jest indyjsko-amerykańskim działaczem społeczno-politycznym. Jest piątym wnukiem Mahatmy Gandhiego.
  Mahatma Gandhi – urodził się 02.10.1869r. – zginął tragicznie 30.01.1948r..
  Arun w swojej książce opowiada o swoim dziadku. Przez 2 lata ( między 12 a 14 rokiem życia) autor był na naukach u swojego dziadka. Nie zwracał się do dziadka tak jak wszyscy, tylko mówił na niego Bapudżim. Powieść zawiera 11 bardzo przydatnych, życiowych lekcji. Między innymi mówi w nich o rodzicielstwie bez przemocy, znaj swoją wartość itd.
  W jaki sposób reagujecie na agresję? Odwzajemniacie ją? Czy raczej do agresora podchodzicie z miłością? Ja niestety na agresję odpowiadam agresją. Według Gandhiego to jest bardzo złe podejście. Do agresora trzeba podejść z miłością. Na złość odpowiadać tylko dobrem. Taka postawa ma sens. Agresja rodzi agresję i to się nigdy nie kończy.. To taka spirala. A gdyby tak, wziąść sobie naukę Gandhiego do serca i na złość, afgresję zawsze odpowiadać dobrem? Co wtedy się stanie? Jak myślicie? Według Gandhiego – grunt to pozytywne nastawienie. Nigdy nie negatywne.
  „Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”. Uważam, że każdy z nas powinien zapamiętać ten cytat.
  Kolejnym znakomitym hasłem Bapudżiego jest: „Rób to co ty uważasz, a nie co inni chcą od Ciebie” – nie idź za tłumem, bo to nie jest dobre. Ile jest w tym życiowej prawdy. Ludzie stosują coraz to nowsze diety, nie myśląc przy tym, czy to jest dla nich dobre. Ktoś znany to wrzucił, to musi to być dobre. Często nie jest to dobre dla wszystkich. Ludzie za tym idą..
  A teraz kilka słów prawdy. Biorąc tą książkę do ręki miałam mieszane uczucia. Myślałam, że ona nie będzie dobra dla mnie. Zastanawiałam się, po co ją wybrałam.. Po jednej stronie już wiedziałam, że ta książka jest stworzona „specjalnie” dla mnie. Ta biografia tak mnie wciągnęła, że szybko ją przeczytałam. Nie wiedziałam, że Gandhi był tak interesującą osobą. Mimo wielu upokorzeń, zawsze odpowiadał dobrem. Jego postawa godna jest naśladowania. Dzisiaj, gdyby żył, pewnie miałby miliony followersów na instagramie, ponieważ słuchały go tłumy. Mimo ogromnego zainteresowania jego osobą, do końca pozostał skromnym człowiekiem.
  Walczył dobrocią o wzajemny szacunek wszystkich klas społecznych. Chciał, żeby wszyscy ludzie byli równi. Niestety wydaje mi się, że to nie jest możliwe do osiągnięcia. Ciekawa jestem, co Gandhi powiedziałby na temat dzisiejszej sytuacji z uchodźcami. Jak myślicie?
  Jeżeli lubicie biografie znanych osób i ich cenne rady, to nie może zabraknąć „Daru gniewu” na waszych półkach.
  Arun doskonale przedstawił swojego dziadka. W zachowaniu wnuka widać odbicie dziadka. Zwłaszcza po udzielonych jemu lekcjach. Możecie w tej książce znaleźć również ciekawostki takie jak: ile lat miał Gandhi, gdy poślubił swoją żonę, ile miał centymetrów wzrostu itp.

  Zapraszam was na 11 życiowych rad/ lekcji, do znakomitego Gandhiego. Może kilka z nich zapamiętacie i sprawicie, że świat stanie się lepszym. Ja mam zamiar z nich skorzystać. Pamiętajcie zmiany najpierw trzeba zacząć od siebie, żeby potem móc wymagać je od innych. I tu przypomniała mi się jedna lekcja. Jeżeli chcecie, żeby wasze dzieci mniej grały, oglądały telewizji czy siedziały na telefonie – najpierw wy to u siebie ograniczcie. Nie ma sensu wymagać tego od dzieci, jeżeli one widzą rodziców, którzy cały czas siedzą na tych sprzętach. Jeszcze raz powtórzę : ZMIANY ZACZYNAMY OD SIEBIE. ❤
  10/10 Kochani zachęcam do przeczytania „Dar gniewu”.
  Arun Gandhi thank you for making me meet your grandfather. ❤😘

  🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

  „Humanity is one big family” by Mahatma Gandi.
  Do you agree with this statement?

  Today I come to you with my latest review of the book #DarGniewu by Arun Gandhi. I would like to thank the Kobiece Publishing House for this wonderful copy. ❤🥰😘🌹
  Do you know the Great Gandhi? Do you know his ideas? what was his life and what was he like?
  If you do not know the answers to these questions, and you want to know them, I invite you to read the book „The Gift of Wrath”.
  A few words about the author.
  Arun Gandhi was born on April 14, 1934. he is an Indian-American socio-political activist. He is the fifth grandson of Mahatma Gandhi.
  Mahatma Gandhi – was born on October 2, 1869. – died tragically on January 30, 1948 ..
  Arun tells about his grandfather in his book. for 2 years (between the ages of 12 and 14) the author was studying with his grandfather. He did not call his grandfather like everyone else, but called him Bapuji. The novel contains 11 very useful life lessons. Among other things, he talks about non-violent parenting, know your worth, etc.
  how do you react to aggression? Do you reciprocate her? Or do you approach the aggressor with love? Unfortunately, I respond to aggression with aggression. According to Gandhi, this is a very wrong approach. You must approach the aggressor with love. Only respond to anger with good. This attitude makes sense. aggression breeds aggression and it never ends .. It’s such a spiral. And if so, take Gandhi’s teachings to heart and out of spite, always respond with good to afgression? What will happen then? What do you think? According to Gandhi, positive attitude is the ground. Never negative.
  „Be the change you want to see in the world.” I believe that each of us should remember this quote.
  Another great Baptis slogan is: „Do what you think, not what others want from you” – do not follow the crowd because it is not good. How much is the truth of life in it. people keep on using newer and newer diets, without thinking if it is good for them. Someone known posted it, it must be good. It is often not good for everyone. People follow it ..
  And now a few words of truth. When I picked up this book, I had mixed feelings. I thought she wouldn’t be good for me. I was wondering why I chose it .. On one side I already knew that this book was created „especially” for me. I was so hooked on this biography that I read it quickly. I didn’t know Gandhi was such an interesting person. despite many humiliations, he always responded with good. His attitude is worth following. If he was alive today, he would probably have millions of followers on Instagram because the crowds were listening to him. Despite the great interest in his person, he remained a modest man to the end.
  he fought with kindness for the mutual respect of all social classes. He wanted all people to be equal. Unfortunately, it does not seem possible to achieve this. I wonder what Gandhi would say about the refugee situation today. What do you think?
  If you like biographies of famous people and their valuable advice, the „Gift of Wrath” must not be missing on your shelves.
  Arun introduced his grandfather perfectly. The grandson’s behavior is reflected in his grandfather. Especially after the lessons he was given. in this book you can also find curiosities such as: how old was Gandhi when he married his wife, how many centimeters he was, etc.

  I invite you to 11 life tips / lessons, to the excellent Gandhi. Maybe you’ll remember a few of them and make the world a better place. I am going to use them. Remember the changes first you have to start with yourself, then you can demand them from others. And here I remembered one lesson. If you want your children to play less, watch TV or sit on the phone – first limit it at home. there is no point in demanding this from children if they can see their parents who are sitting on these devices all the time. I will repeat once again: CHANGE WE BEGIN FROM OURSELF. ❤
  10/10 Beloved, I encourage you to read „The Gift of Wrath”.
  Arun Gandhi thank you for making me meet your grandfather. ❤😘

Dodaj opinię