Grupa Wydawnictwo Kobiece

Zwroty i reklamacje

Pobierz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz formularze zwrotu (odstąpienia od umowy) i reklamacji:
– Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.
– Wzór formularza odstąpienia od umowy.
– Pobierz formularz reklamacji.

Dokonując u nas zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługuje Tobie na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Adres korespondencyjny:

WYDAWNICTWO KOBIECE AGNIESZKA STANKIEWICZ-KIERUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6
15-111 Białystok

Regulacje odnośnie do:
• prawa odstąpienia od umowy, w tym ograniczeń tego prawa, określa regulamin (paragraf 4)
• prawa rękojmi określa regulamin (paragraf 5)

Aktualnie obowiązujący regulamin znajdziesz w stopce sklepu lub po kliknięciu tutaj: http://www.wydawnictwokobiece.pl/regulamin/
Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego.

Dane właściciela:

WYDAWNICTWO KOBIECE AGNIESZKA STANKIEWICZ-KIERUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6
15-111 Białystok
NIP:  542-344-84-72, REGON:521923589,

KRS: 0000969252

Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może też złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (serwis będzie działał od lutego 2016 r.)

Działalność zarejestrowana została przez Urząd Miasta Białegostoku.

Dane kontaktowe:
e-mail: bok@wydawnictwokobiece.pl
telefon: 739-200-932